Modificări legislative

Vin, 09/08/2019 - 18:57 |

Astăzi Ministerul Finanțelor a propus o serie de măsuri fiscale în Ședința Guvernului, pentru a asigura sustenabilitatea bugetară. Acestea au fost adoptate și urmează a fi votate într-o ședință extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare. Context În anul 2018 au fost adoptate modificări în politica bugetar-fiscală care au compromis echitatea fiscală și au avut efecte semnificative asupra indicatorilor bugetari. Implementarea concomitentă a reformei fiscale, prin care s-au micșorat cotele de impozitare și s-au introdus scutiri adiționale, și a unui nou sistem de salarizare, care a crescut...
Română
Mie, 31/07/2019 - 17:12 |

Pe anul 2019 veniturile bugetului de stat vor constitui 40 633 531,5 mii lei, cheltuielile - 46 336 817,6 mii lei, cu un deficit în sumă de 5 703 286,1 mii de lei. Parlamentul a aprobat în prima lectură, în ședința plenară de astăzi, proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul curent. Proiectul de lege prevede diminuarea veniturilor cu 1 492,0 mil. lei, a cheltuielilor - cu 1 327,4 mil.lei, respectiv majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 164,6 mil. lei. Proiectul ajustează indicatorii bugetari la venituri, cheltuieli și deficitul bugetar, reieșind...
Română
Joi, 25/07/2019 - 13:20 |

Prezentul proiect de lege vine să modifice prevederile Codului fiscal, Legii nr.180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă. Proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative are drept scop principal consolidarea veniturilor bugetare pentru anul 2020, necesare asigurării finanțări cheltuielilor publice. Proiectul de lege și Notă informativă le puteți consulta la compartimentul Transparența decizională .
Română
Mie, 24/07/2019 - 16:32 |

Tichetele de masă nu vor fi anulate. Ajustările legislative propuse urmăresc schimbarea tratamentului fiscal aplicat tichetelor de masă, acestea fiind supuse impozitării în regim general, prin achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozitului pe venit. Tichetele de masă reprezintă salarii care nu contribuie la plăți medicale, sociale și pensii. La moment conform estimărilor 30 de mii de persoane beneficiază de tichete de masă, fiind acordate de aproximativ 620 de angajatori. Prin simpla transformare a...
Română
Mie, 29/05/2019 - 16:12 |

Salariații din sectorul privat, beneficiari de credite ipotecare în cadrul Programului ”Prima Casă”, vor putea solicita ajutor din partea statului. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat doritori să participe la program. Regulamentul are drept scop stabilirea mecanismului de alocare a mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru acordarea compensațiilor angajaților din sectorul privat, dar și diminuarea poverii financiare a creditului ipotecar celor care participă în...
Română
Mie, 24/04/2019 - 16:23 |

Marja maximă pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2019 pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului guvernamental „Prima Casă” va fi redusă de la 3% la 2%. Prin această măsură statul scade povara asupra beneficiarilor Programului. Astfel, creditul Prima Casă devine mai atractiv, iar băncile comerciale participante în Program sunt limitate în posibilitatea de a majora procentul pentru creditul acordat. Aceasta și alte modificări la Regulamentul de implementare a Programului „Prima Casă” au fost aprobate astăzi de către Executiv. Potrivit noilor prevederi, solicitanți...
Română
Joi, 28/02/2019 - 08:30 |

Dispozitivele electronice ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil, vor fi acceptate cu funcții de mașini de casă și de control. O hotărâre de Guvern în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Cabineului de miniștri din data de 27 februarie 2019. Hotărârea are scop stabilirea normelor, care vor reglementa efectuarea decontărilor în numerar prin diferite dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă. Astfel, utiliziarea diferitor dispozitive electronice va permite emiterea și transmiterea, în cazul prezentării până la momentul achitării...
Română
Vin, 22/02/2019 - 08:45 |

Agenții economici care nu au angajați și nu înregistrează plăți la buget sunt scutiți, începând cu ziua de astăzi, de obligația de prezentare a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă. Prevederile se conțin în Legea 13/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceeași lege prevede unificarea informației ce ține de raporturile de muncă pentru stabilirea...
Română
Vin, 18/01/2019 - 11:54 |

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, decizia cu privire la aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate (SFIA). SFIA este un act emis de autoritățile fiscale în vederea soluționării unei cereri a persoanei fizice sau juridice, ce desfășoară activitate de întreprinzător, referitoare la reglementarea unor situații fiscale specifice. Implementarea conceptului respectiv în legislația și practica Republicii Moldova prezintă beneficii atât pentru persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător,...
Română
Joi, 20/12/2018 - 16:30 |

La data de 18.12.2018, Ministerul Finanțelor a aprobat Ordinul nr. 203 cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare, prin care au fost poziționate provizoriu, pînă la introducerea modificărilor de rigoare la Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, funcțiile lipsă. De asemenea, pentru facilitarea implementării noilor reglementări privind noul sistem de salarizare, Ministerul Finanțelor pune la dispoziție utilizatorilor mai multe materiale cu caracter metodologic. Astfel, accesînd banerul “sistem unitar de salarizare...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Modificări legislative