Modificări legislative

Mie, 15/01/2020 - 15:23 |

Hotărârea Guvernului privind procedurile de vămuire electronică a mărfurilor a fost modificată. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, care a aprobat un proiect de hotărâre în acest sens. Prin prisma proiectului aprobat, s-a asigurat: extinderea procedurii de declarare electronică pentru destinația vamală „reexport”; reglementarea procedurii de vămuire electronică a mărfurilor în cazul trimiterilor poștale internaționale și de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, a mărfurilor transportate consolidat într-un singur mijloc de...
Română
Vin, 03/01/2020 - 16:43 |

Procesul de calculare și colectare a impozitelor și taxelor locale aferente persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător de către Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCITL) va fi simplificat și automatizat prin implementarea unui nou sistem informațional, care va organiza evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor locale, în mod electronic. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi la ședința Guvernului. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, scopul implementării Sistemului Informațional Automatizat „Stingerea...
Română
Joi, 02/01/2020 - 11:29 |

Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor a fost modificat. Hotărârea de Guvern prin care au fost operate respectivele modificări a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, îmbunătățirea procesului de control a valorii în vamă constituie unul din principalele domenii de intervenție, orientate spre armonizarea integrală a cadrului legal național la principiile Organizației Mondiale a Comerțului și Uniunii Europene: „Modificările respective reprezintă un obiectiv prioritar instituțional și vin să...
Română
Vin, 27/12/2019 - 19:16 |

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Principalele prevederi ale proiectului constau în descrierea modalității de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalității privind determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum și modalității de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe. „Avem obiectivul să simplificăm procesele de administrare pentru agenții economici și să sporim transparența”, a...
Română
Vin, 27/12/2019 - 19:15 |

Cabinetul de miniștri a adoptat în cadrul ședinței de astăzi proiectul Legii privind achizițiile în sectoarele energeticii, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale. Vicepremierul dl Serghei Pușcuța a menționat că, scopul principal al proiectului de lege constituie alinierea cadrului normativ național la acquis-ul Uniunii Europene, precum și transpunerea elementelor de bază ale directivei Uniunii Europene nr. 2014/25/UE din 26 februarie 2014: „Importanța proiectului este de a reglementa procedurile de atribuirea a contractelor de achiziție, care vor fi aplicate de către...
Română
Vin, 27/12/2019 - 19:11 |

Guvernul a decis menținerea marjei maxime aplicabilă în privința creditelor acordate în cadrul Programului de stat “Prima casă”, la nivelul anului 2019. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de membrii Cabinetului de miniștri. Astfel, mărimea marjei maxime pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2020 pentru creditele garantate de către stat în baza Programului de stat „Prima casă” este stabilită în mărime de până la 2% anual. Potrivit Hotărârii de Guvern, mărimea marjei maxime se va aplica în privința contractelor de credit încheiate începând cu data intrării în vigoare...
Română
Joi, 19/12/2019 - 17:03 |

Parlamentul a adoptat astăzi în lectură finală proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. În urma acestei modificări, circa 44 de mii de angajați din sectorul bugetar vor beneficia de majorări salariale între 8 și 63% în anul 2020. Proiectul implică costuri financiare estimate la 372 milioane lei în calcul anual, iar cheltuielile respective sunt prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 2020 și pe termen mediu pentru anii 2021-2022. Măsurile propuse vor fi însoțite și de majorarea valorii de referință prevăzute în cadrul legii...
Română
Joi, 19/12/2019 - 17:00 |

Deputații au votat astăzi în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020. În rezultatul examinării amendamentelor și revizuirii alocațiilor bugetare, au fost susținute 73 de amendamente, care implică alocarea de resurse suplimentare în sumă totală de 98,5 milioane lei, printre care preponderent sunt prevăzute transferuri către bugetele locale pentru acoperirea unor necesități stringente. De asemenea, în baza solicitărilor autorităților publice locale, se propune majorarea cu 26,5 milioane lei a volumului transferurilor cu destinație specială pentru învățământ, școli...
Română
Joi, 19/12/2019 - 16:55 |

Proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2020 a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. Scopul proiectului de lege este asiguarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, edificarea veniturilor proprii prin asigurarea redistribuirii corecte a veniturilor și solidaritatea socială, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale. De asemenea, implementarea prevederilor proiectului de lege urmărește crearea unor reguli mai clare de impozitare bazate pe...
Română
Mie, 18/12/2019 - 10:30 |

Persoanele fizice care au atins vârsta de 18 ani și dețin un card bancar emis de o bancă licențiată din Republica Moldova, prin intermediul căruia au efectuat tranzacții de achitare bunuri/servicii, pot participa la Concursul „Loteria fiscală”, organizat de Serviciul Fiscal de Stat. În acest sens, Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de ieri Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală”. Vicepremierul Serghei Pușcuța a declarat că, concursul Loteria fiscală este o măsură care va contribui la combaterea evaziunii fiscale prin limitarea achitărilor efectuate prin numerar, iar...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Modificări legislative