Eveniment

Lun, 11/06/2018 - 09:46 |

Perspectivele dezvoltării pieței valorilor mobiliare de stat (VMS) în Moldova și rolul dealerilor primari în dezvoltarea acesteia a constituit subiectul primar abordat în cadrul seminarului. Una dintre sesiunile de instruire a fost susținută de reprezentanții Bloomberg și a fost dedicată platformei electronice de tranzacționare EBND (eBond) pentru realizarea tranzacțiilor cu VMS de către dealerii primari pe piața secundară. La fel, în cadrul trainingului s-a menționat despre avantajele unei piețe a VMS mai lichide și active, modalități de îmbunătățire a situației existente, rolul dealerilor...
Română
Lun, 11/06/2018 - 09:03 |

08 iunie 2018. În incinta Ministerului Finanțelor, a avut loc ședința partenerilor externi ce oferă asistență oficială pentru dezvoltarea sectorului de sănătate în Republica Moldova, la care au participat reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), ai Ministerului Finanțelor, ai organizațiilor internaționale și ai Uniunii Europene. În cadrul evenimentului au fost prezentate și discutate realizările în sectorul sănătății cu susținerea financiară a partenerilor de dezvoltare, impactul acestora pentru bunăstarea populației și prioritățile pentru perioada...
Română
Vin, 08/06/2018 - 08:57 |

În conformitate cu graficul aprobat la 21 mai curent, pînă în prezent de către reprezentanții Inspecției Financiare au fost desfășurate sesiuni de instruire în raioanele Glodeni, Leova, Cantemir, Ungheni, Edineț și Ștefan Vodă. Până la sfârșitul lunii iunie mai urmează două seminare în raioanele Căușeni și Soroca. Sesiunile respective au fost organizate la solicitarea participanților la întrunirile comune a reprezentanților Ministerului Finanțelor și conducătorii direcțiilor finanțe din teritoriu. În cadrul acestor seminare, reprezentanţii Inspecţiei Financiare au informat participanții...
Română
Mie, 06/06/2018 - 08:12 |

La programul „Prima Casă” vor putea aplica și tinerii care dețin mai puțin de șase metri pătrați pentru un membru al familiei, adică nu au suficient spațiu. Până în prezent erau eligibile doar persoanele care nu au deținut împreună cu soțul/soția o altă locuință în decurs de un an până la solicitarea creditului. Cabinetul de miniștri a avizat astăzi pozitiv o inițiativă legislativă care include mai multe măsuri de îmbunătățire a programului „Prima Casă”. De asemenea, beneficiari vor putea fi și tinerii care dețin locuințe în sate, dobândite prin moștenire sau donație, cu excepția cazurilor în...
Română
Joi, 24/05/2018 - 08:55 |

Şedinţa trimestrială a auditorilor interni din sectorul public cu genericul: “Împărtăşirea experienţei acumulate în domeniul auditului intern”, organizată de Ministerul Finanțelor a avut loc la 23 mai curent și a întrunit circa 30 participanți, printre care și experți internaționali. Prin organizarea acestei ședințe, Ministerul Finanțelor şi-a propus să reunească reprezentanţii entităţilor publice pentru a discuta problemele de activitate ale acestora şi a efectua un schimb de bune practici privind realizarea activităţilor operaţionale. În debutul ședinței, Secretarul de stat al Ministerului...
Română
Lun, 21/05/2018 - 16:44 |

La solicitarea participanților la întrunirile comune a reprezentanților Ministerului Finanțelor și conducătorii direcțiilor finanțe din teritoriu, Ministerul Finanțelor a inițiat pentru reprezentanții Autorităților Publice Locale (APL) de nivelul I și II, o serie de seminare dedicate inspectărilor financiare efectuate pe parcursul anului 2017 în raioane, de către Inspecția Financiară. În special, subiectele abordate în cadrul sesiunilor respective vor fi corectitudinea aplicării cadrului normativ în procesul managementului financiar și încălcările frecvente în acest sens. Instruirile vor fi...
Română
Joi, 17/05/2018 - 16:29 |

La 17 aprilie 2018, a intrat în vigoare Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Tbilisi la 29 noiembrie 2017. Prevederile Convenţiei se pun în aplicare începând cu 1 ianuarie 2019. Conform art. 27 „Intrarea în vigoare” al Convenţiei nominalizate, prevederile acestea se vor aplica: la impozitele reţinute la sursă, la veniturile, realizate la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat următor anului, în care prezenta Convenţie a intrat în vigoare; la...
Română
Joi, 17/05/2018 - 16:24 |

Pentru a eficientiza şi menţine dialogul cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, în special cu Direcţiile finanţe, Ministerul Finanțelor a creat cutia electronică directiilefinante@mf.gov.md . Această cutie electronică a fost creată pentru a asigura comunicarea eficientă şi operativă în domeniile aferente managementului finanţelor publice. Persoanele interesate pot lăsa un mesaj la adresa electronică indicată. La fel, în acest scop, pe pagina web a Ministerului a fost creat un compartiment separat dedicat domeniului finanțelor publice locale, care poate fi accesat la următorul link...
Română
Joi, 10/05/2018 - 15:42 |

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi modificări și completări la Legea bugetului de stat pe anul 2018. Documentul prevede majorarea veniturilor bugetului public național cu 963,9 milioane de lei, a cheltuielilor – cu 1 312,5 milioane de lei, în timp ce deficitul bugetar va spori cu 348,6 milioane de lei. La bugetul de stat, veniturile și cheltuielile se majorează cu 303,5 milioane de lei și respectiv cu 652,1 milioane de lei, creșterea deficitului revenindu-i totalmente bugetului de stat. Cele mai mari creșteri de cheltuieli se referă la Programul de reparație a drumurilor publice naţionale...
Română
Mar, 08/05/2018 - 14:49 |

Persoanele selectate vor elabora proiectul nominalizat și îl vor prezenta Ministerului Finanțelor, cu participarea ulterioară la toate etapele de definitivare. Părțile interesate trebuie să corespundă următoarelor criterii: - profilul şi experienţa profesională de 10 ani în domeniul contabilității; - grad științific de doctor sau doctor habilitat în domeniul economic; - experiență în elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate. Costurile pentru elaborarea proiectelor actelor normative vor fi suportate din contul mijloacelor financiare prevăzute în buget pentru anul 2018 pentru...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Eveniment