Eveniment

Lun, 06/08/2018 - 15:15 |

Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești pentru familiile cu copii, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” a fost publicat în Monitorul Oficial (Hotărîrea Guvernului nr. 796 din 1 august 2018). Astfel, statul va compensa din bugetul de stat costul creditului ipotecar, pentru procurarea locuințelor de către familiile cu copii, de la 10% pînă la 100%, în funcție de numărul copiilor în familie. Potrivit Regulamentului, costul locuinței procurate nu va depăși 1 milion lei, iar statul va achita 10% din prețul locuinței pentru familiile cu...
Română
Mie, 01/08/2018 - 16:05 |

Executivul a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, decizia cu privire la procesul de raționalizare a cheltuielilor publice. Proiectul Dispoziţiei Guvernului a fost elaborat de Ministerul Finanţelor în scopul implementării în Republica Moldova a procesului de raţionalizare a cheltuielilor şi realizării angajamentelor asumate faţă de Fondul Monetar Internațional (FMI). Prin această decizie se înființează o nouă structură, cu rol consultativ – Comitetul interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice, condus de Ministerul Finanțelor. Măsurile adoptate de Comitet vor fi implementate în...
Română
Joi, 19/07/2018 - 16:56 |

Secretarii generali și secretarii de stat ai autorităţilor publice centrale din țară, au fost instruiţi în cadrul unui atelier de lucru cu genericul “Utilizarea eficientă a resurselor bugetare necesită un system de control intern eficace”, organizat de către Ministerul Finanţelor cu suportul proiectului de Twinning pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova. Seminarul a fost susţinut de către Jens Motel, Lider de proiect și Mioara Diaconescu, Lider junior de proiect. Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, prezent la eveniment a...
Română
Mie, 18/07/2018 - 17:32 |

Executivul a aprobat astăzi un proiect de lege privind instituirea Comitetului Național de Stabilitate Financiară. Autoritatea va fi responsabilă de coordonarea politicii macroprudențiale, de gestionarea riscurilor ce amenință stabilitatea financiară și a situațiilor de criză financiară. Atribuțiile noii structuri vizează, între altele, prezentarea către Guvern și alte autorități competente a propunerilor de politici și măsuri în scopul protejării depozitelor, capitalizării și recapitalizării băncilor; aprobarea acțiunilor menite să restabilească credibilitatea sistemului financiar; aprobarea...
Română
Mie, 18/07/2018 - 16:56 |

Un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative pentru înlăturarea lacunelor în procesul de aplicare a cadrului legal aferent controlului financiar public intern (CFPI), constatate în perioada anilor 2014-2018, a fost aprobat astăzi de către Executiv. Documentul stabilește numărului minim de angajați în cadrul subdiviziunii auditului intern. În același timp, entitățile publice care nu vor avea posibilitatea să instituie subdiviziuni de audit intern vor putea să contracteze astfel de servicii. Astfel, subdiviziunea de audit intern va fi creată din cel puţin 3 unităţi...
Română
Mie, 18/07/2018 - 16:31 |

Executivul a aprobat astăzi un proiect de lege care prevede modificarea mai multor acte normative, printre care și majorarea plafonului de garantare a depozitelor până la 50 mii lei, începând cu 1 ianuarie 2020. Acum, acesta constituie 20 mii lei. Documentul a fost elaborat în scopul îmbunătățirii cadrului legal aferent garantării depozitelor și consolidării stabilității sectorului fianciar astfel, încât sistemul de garantare a depozitelor din țară să corespundă principiilor fundamentale internaționale de garantare a depozitelor. De asemenea, proiectul prevede că, începând cu 1 ianuarie 2020...
Română
Mie, 18/07/2018 - 12:40 |

O echipă a Băncii Mondiale a efectuat o evaluare complexă a operațiunilor de gestionare a datoriei de stat în Republica Moldova, utilizând indicatorii de performanță a Instrumentului de Evaluare a Performanței în Gestionarea Datoriei (DeMPA). Evaluarea a fost realizată în cadrul unui vizite la Ministerul Finanțelor în perioada 9-17 iulie curent. În timpul vizitei în Republica Moldova, echipa Băncii Mondiale s-a întâlnit cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Curtea de Conturi, Directoratul Liniei de Credit,...
Română
Vin, 13/07/2018 - 09:52 |

Ministerul Finanțelor anunță concurs pentru ocuparea mai multor funcții publice vacante. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 31 iulie 2018, ora 16:00. Printre joburile disponibile în cadrul subdiviziunilor Ministerului se numără: Consultant superior - Serviciul analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice; Șef - Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice; Șef adjunct direcție, șef secție - Secția prognoză si analiză macrofinanciară din cadrul Direcției politici bugetare și sinteză bugetară; Consultant principal - Secția bugetelor...
Română
Joi, 12/07/2018 - 15:29 |

În vederea asigurării procesului de constituire a Consiliului de supraveghere publică a auditului conform prevederilor Legii nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare, Ministerul Finanțelor inițiază procedura de concurs pentru ocuparea funcției de director executiv al Consiliului de supraveghere publică a auditului. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 07 august 2018, ora 16.00. La concurs pot participa persoanele care corespund următoarelor criterii: a) studii superioare în domeniul economic sau juridic; b) vechime în muncă de cel puţin...
Română
Mie, 11/07/2018 - 17:08 |

Profesorii vor primi salarii mai mari, începând cu 1 septembrie curent, potrivit unui proiect aprobat astăzi de Executiv. Salariul de funcție al cadrelor didactice și al personalului științifico-didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la buget va fi indexat cu 8%. În urma modificărilor propuse, salariul de funcție al unui rector va spori până la 6460 lei, iar al unui profesor universitar – până la 4840 lei. Cu 325 de lei sa va majora salariul conferențiarilor universitari, iar cel al lectorilor va crește cu circa 300 de lei. De menționat că de salarii majorate vor beneficia și...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Eveniment