Eveniment

Joi, 22/02/2018 - 15:53 |

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, cadrul normativ secundar care asigură punerea în aplicare a programului guvernamental ”Prima Casă”. Documentul definește noțiunile de bază și stabilește regulile de acordare a creditelor ipotecare prin intermediul acestui program. În special, Regulamentul descrie criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, pentru locuințele care pot fi procurate și pentru băncile comerciale din Republica Moldova care intenționează să acorde credite ipotecare prin intermediul programului. La fel, este descrisă detaliat procedura de acordare a...
Română
Mie, 14/02/2018 - 19:17 |

Ministerul Finanțelor, conform art. 10 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului informează, că pînă la elaborarea și aprobarea de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a bazei normative aferente punerii în aplicare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în redacție nouă, entitățile raportoare (auditorii) în cazul depistării activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului în procesul efectuării misiunilor...
Română
Mie, 14/02/2018 - 15:37 |

Ministerul Finanțelor a inițiat discuții publice privind noul Cod Vamal. Astăzi, reprezentanții Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal s-au întîlnit cu reprezentanții mediului de afaceri și ai grupurilor de interes în business din țară pentru a discuta propunerile și obiecțiile înaintate de aceștia la proiect. Proiectul elaborat propune norme juridice și concepte legislative noi armonizate la Codul Vamal al Uniunii Europene. Prin elaborarea noului Cod vamal se urmărește modernizarea legislației vamale, facilitarea comerțului și liberalizarea regulilor noi de vămuire a mărfurilor. “Noul...
Română
Mie, 07/02/2018 - 15:57 |

În contextul implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, Ministerul Finanțelor promovează punerea în aplicare a unui nou sistem electronic de achiziții publice - sistemul MTender. Începând de astăzi, autoritățile publice din țară vor fi informate și instruite referitor la utilizarea acestui instrument electronic. Sistemul MTender a fost creat în scopul de a spori eficiența și transparența procesului și procedurilor de achiziții publice. Noul sistem electronic acoperă tot ciclul procedurii...
Română
Mar, 06/02/2018 - 19:15 |

Marți, 6 februarie, Ministerul Finanțelor a organizat o ședință comună cu secretarii generali și secretarii de stat din cadrul autorităților publice centrale din țară și misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI) dedicată "Raționalizării cheltuielilor". Întrunirea a fost organizată pentru a familiariza conducătorii de rang superior din ministere despre exercițiul de raționalizare a cheltuielilor publice și a facilita procesul de luare a deciziilor în acest domeniu. Sporirea eficienței banilor publici și identificarea rezervelor pentru finanțarea domeniilor prioritare a fost tema abordată...
Română
Mar, 06/02/2018 - 15:52 |

Ministerul Finanțelor anunță selectarea participanților pentru elaborarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în sistemul parteneriatului public - privat. Activitatea persoanelor selectate va consta în elaborarea proiectului nominalizat și prezentarea acestuia Ministerului Finanțelor, cu participarea ulterioară la toate etapele de definitivare. Părțile interesate trebuie să corespundă următoarelor criterii: - profilul şi experienţa profesională de 10 ani în domeniul contabilității; - grad științific de doctor sau doctor habilitat în domeniul economic; - experiență...
Română
Mie, 31/01/2018 - 19:12 |

Țara noastră a acumulat 58 de puncte în clasamentul mondial Open Budget Index 2017 (OBI), care măsoară transparența, supravegherea și participarea publicului în procesul bugetar. Deși punctajul în clasament indică o transparență încă limitată, rezultatul este unul bun și ne poziționează la un nivel comparabil cu unele țări membre ale UE. Concluzia a fost făcută astăzi, în cadrul unei conferințe de presă cu participarea Ministerului Finanțelor, Expert-Grup și Delegația UE în RM. Creșterea transparenței și a eficienței în gestionarea fondurilor publice reprezintă unul dintre obiectivele...
Română
Mie, 31/01/2018 - 18:44 |

Începând cu data de 30 ianuarie curent, autoritățile publice locale și instituțiile publice care se deservesc la trezoreriile regionale prezintă în format electronic delegațiile (împuternicirile) pentru retragerea numerarului din banca deserventă. Schimbarea are loc în contextul reformei administrației publice și a optimizării numărului de trezorerii. Astfel, autoritățile din țară sunt scutite de prezentarea obligatorie a delegației privind retragerea numerarului pe suport de hârtie la trezoreriile regionale. Autoritățile vor introduce datele acestui document prin sistemul electronic e-...
Română
Mie, 24/01/2018 - 19:08 |

Reforma privind regionalizarea trezoreriilor a fost o temă abordată în mod prioritar, fiind făcută prezentarea detaliată a schemei de lucru după noua structură. De asemenea, autorităților li s-a adus la cunoștință soluția temporară, prin intermediul căreia pot fi prezentate contractele, până va fi lansată înregistrarea electronică a contractelor de achiziții publice. ”De rând cu structura mai compactă a trezoreriilor, prin această reformă ne propunem să adaptăm serviciile la tehnologiile moderne și să oferim, în final, o calitate mai înaltă a acestora. Vom trece procesul de achiziții publice...
Română
Mar, 09/01/2018 - 17:05 |

Ministerul Finanțelor informează că certificatele de calificare profesională ale auditorilor interni din sectorul public pot fi menținute dacă aceștia prezintă dovezi de acumulare a orelor de dezvoltare profesională pe parcursul anului precedent. Data limită de prezentare a informației pentru anul 2017 este 31 ianuarie 2018 . Dosarele vor fi depuse la Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor, iar decizia privind prelungirea documentului de calificare va fi luată de către Comisia de certificare în domeniul auditului intern. Remarcă:...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Eveniment