Integrare Europeană

Integrare Europeană

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova s-au intensificat în ultimii ani. Moldova a aderat la Parteneriatul Estic al UE în 2009, iar Acordul de Asociere UE-Moldova a intrat în vigoare la 1 iulie 2016.

Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare donator al Republicii Moldova, sprijinind reformele politice și economice, și oferind ajutor umanitar. Asistența bilaterală acordată Moldovei în cadrul Instrumentului European de Vecinătate a constituit 131 milioane de euro în 2014. Moldova este cel mai mare beneficiar al ajutorului UE pe cap de locuitor în vecinătatea europeană. Asistența UE este utilizată pentru reforme-cheie în sectoarele justiție, educație, dezvoltare economică și energie.

Noul cadru este inovator și ambițios, incluzînd o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) și o agendă de asociere  care are obiectivul de a stimula integrarea economică și asocierea politică dintre Moldova și UE.