Strategia de reformă a MFP

Strategie de dezvoltare a MFP

Strategia de dezvoltare a Managementului Finanțelor Publice conține o sinteză a reformelor planificate și a reformelor în curs de desfăşurare, prin consolidarea într-un singur document a mai multor acţiuni de politici şi strategii dedicate în mai multe componente critice ale managementului finanţelor publice. 

Strategia prezintă starea actuală în domeniul managementului finanţelor publice şi rezumă obiectivele la nivel înalt, atât pe termen scurt, cât şi aspiraţiile pe termen lung, pentru realizarea standardelor şi practicilor UE şi celor internaţionale.

Plasarea managementului finanţelor publice într-o strategie consolidată este un proces foarte complex şi dinamic, deoarece managementul finanţelor publice acoperă o gamă foarte largă şi diversificată de domenii tematice, care interacţionează în mai multe moduri şi la diferite niveluri. 

Strategia acţionează ca un ghid general în ceea ce priveşte reforma managementului finanţelor publice şi mai degrabă să integreze, decît să dubleze, cadrul existent strategic specific componentelor managementului finanţelor publice.