Consiliul CFPI

Misiunea Consiliului CFPI

În scopul monitorizării CFPI, pe lîngă Ministerul Finanţelor este instituit Consiliul CFPI, ca organ consultativ responsabil de:

  • avizarea proiectelor de acte normative în domeniul CFPI;
  • avizarea raportului anual consolidat privind CFPI;
  • examinarea aspectelor problematice privind funcţionarea sistemului CFPI;
  • înaintarea propunerilor pentru remedierea acestora.

Misiunea Consiliului este de a acorda suport Ministerului Finanţelor, în vederea asigurării unui nivel optim de conştientizare a beneficiilor CFPI de către managerii entităţilor publice, astfel încât fondurile publice să fie gestionate conform criteriilor bunei guvernări.

Din Consiliu fac parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, ai unităţilor de audit intern ale entităţilor publice, cadre didactice cu titluri ştiinţifice şi alţi specialişti din domeniu.