Achiziții publice

Achiziții Publice

Asigurarea unui cadru legal funcţional, eficient şi transparent în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv prin armonizarea acestuia la Directivele Uniunii Europene şi standardele internaţionale, constituie principiile de bază care ghidează acţiunile Ministerului Finanţelor la elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul achiziţiilor publice. Elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul achiziţiilor publice este o funcţie de bază a Ministerului Finanţelor.
În vederea realizării proceselor de achiziţiilor publice se utilizează un set de acte legislative şi normative, norma de bază fiind Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
În scopul implementării prevederilor Acordului de Asociere RM –UE, precum şi în vederea realizării măsurilor pentru punerea în aplicare a Acordului privind achiziţiile publice ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Ministerul Finanţelor a elaborat Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi Planul de acţiuni privind implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 14 decembrie 2016 2016.
Totodată, în vederea implementării Legii privind achiziţiile publice, au fost elaborate 5 proiecte de Hotărâri de Guvern, trei dintre care au fost definitivate, conform procedurilor specificate de Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi urmează a fi remise Guvernului pentru aprobare, iar alte două proiecte de Hotărâre se află la etapa de consultare publică.

La nivelul Ministerului Finanţelor, responsabil de elaborarea şi promovarea cadrului legislativ şi normativ care reglementează domeniul achiziţiilor publice este Serviciul politici de reglementarea a ahiziţiilor publice.
Agenţia Achiziţii Publice este organul de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, care asigură implementarea politicii statului în domeniul achiziţiilor publice.

La 30 noiembrie 2016, a fost semnat un Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT, care vor oferi platforme de tranzacţionare pentru achiziţiile publice în format electronic. Proiectul este un parteneriat unic care are scopul să dezvolte e-Achiziţiile în Republica Moldova ca un instrument de transparenţă a procedurilor de achiziţii şi, nemijlocit, de gestionare a banilor publici.

Obiectivul principal al Memorandumului este de a implementa şi a testa un sistem cuprinzător, în conformitate cu principiile sursă deschisă, date deschise şi date privind contractarea deschisă ca şi concepte principale. Sistemul electronic va funcţiona ca multi-platformă pentru sectorul public care antrenează toate părţile interesate.

În acest sens, a fost emis Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 30 din 10 februarie 2017 „Cu privire la pilotarea sistemului de achiziţii publice electronice pentru contractele de valoare mică”, conform căruia, Ministerul Finanţelor şi toate autorităţile administrative din subordine, la realizarea achiziţiilor publice de valoare mică vor utiliza, în regim pilot, Sistemul de achiziţii publice electronice.