Registrul documentelor

Toate documentele

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru executarea articolului 31 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 septembrie 2018
Raport privind garanțiile de stat (August 2018)
Raport privind garanțiile de stat (Iulie 2018)
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Septembrie 2018)
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
Raportul pentru cetățeni 2017
Datoria de stat internă spetembrie 2018
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor
Proiectul ”Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”
Proiectul HG privind aprobarea taxei fixe pentru depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții publice desfășurate prin MTender și Metodologia de calculare a tarifelor percepute de Operatorul Sistemului MTender
Proiectul ordinului comun al MF și BNS „Pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 06 octombrie 2008”
Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2018, actualizat
Planul de acțiuni 2018, actualizat MFP
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2018
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentul privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul SIA ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Pagini

Căutare documente

E.g., 23.10.2019
E.g., 23.10.2019