Registrul documentelor

Toate documentele

Proiectul HG cu privire la asigurarea implementării Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016
Raport privind garanțiile de stat (Iunie 2018)
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor familiilor cu copii, participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă”
Proiectul HG cu privire la modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 351 din 23.03.2005
Proiectul legii cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iunie 2018)
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 960 din 07 noiembrie 2017
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Standardelor naționale de audit intern
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.06.2018
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în HG nr.246 din 8 aprilie 2010
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Proiect de Hotărâre „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont”
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului”
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 mai 2018
Raport privind garanțiile de stat (Mai 2018)

Pagini

Căutare documente

E.g., 24.06.2019
E.g., 24.06.2019