Registrul documentelor

Toate documentele

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Decembrie 2018)
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2010 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară este elaborat de către Ministerul Finanțelor.
Proiectul HG cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008
Analiza cheltuielilor 2014-2017
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.12.2018
Bugetul de stat 2019
Programul "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)''
Proiectul HG cu privire la aprobarea listei serviciilor, metodologiei de calculare și cuantumului tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase diagnosticarea pietrelor preţiose
Raport privind garanțiile de stat (Noiembrie 2018)
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Noiembrie 2018)
Proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate”
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2018
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului mecanismului de monitorizare de stat a jocurilor de noroc
Proiectul Instrucțiunilor cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă fixă și dobândă flotantă
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pentru nouă luni ale anului 2018

Pagini

Căutare documente

E.g., 19.01.2020
E.g., 19.01.2020