Registrul documentelor

Toate documentele

Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.387 din 28 mai 2014
Datoria de stat externă la situația din 30 aprilie 2018
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.289 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale
Proiectul HG Cu privire la modificarea unor acte normatie
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.289 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Aprilie 2018)
Proiectul ordinului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”.
Proiectul de lege privind modificarea Anexei nr.1 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
Proiectul HG privind completarea HG nr.560 din 1 august 2012 „Cu privire la centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale a Comerțului”
Proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.04.2018
Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017
Proiectul HG cu privire la repartizarea mijloacelor financiare
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 125 din 06.02.2018 cu privire la Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 remis spre examinare și aprobare Guvernului
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege remis Guvernului spre examinare și aprobare
Proiectului Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 09 din 15.01.2018

Pagini

Căutare documente

E.g., 23.03.2019
E.g., 23.03.2019