Registrul documentelor

Toate documentele

Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2014-2016
Strategia de dezvoltare MFP 2013-2020
Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2013-2015)”
Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2013
Bugetul de Stat 2013
Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2013-2015
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei MFP pe anul 2013-2014
Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2012-2014)”
Raport anual privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei MFP pe anul 2013
Raport anual privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, pe anul 2013-2014
Raport anual privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, pe anul 2015
Raport anual privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei MFP pe anul 2016
Bugetul de Stat 2012
PEFA 2011
Raport anual privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, pe anul 2017
Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2012-2014
Manualul utilizatorului BOOST
Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2011-2013
Acord între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor Publice al României
Raport anual privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, pe anul 2018

Pagini

Căutare documente

E.g., 20.11.2019
E.g., 20.11.2019