Registrul documentelor

Toate documentele

Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)”
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Proiectul HG ,,Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova”
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea şi completarea HG nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei
Proiectul HG cu privire la modificarea Listei organizațiilor și întreprinderilor societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse și serviciilor prestate
Proiectul Ordinului MF cu privire la completarea Ordinului MF nr. 21 din 02 februarie 2017
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 28 din 9 februarie 2017
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Ordinul MF nr. 5 din 11 ianuarie 2017
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 11 din 16 ianuarie 2017
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Ordinul MF nr. 118 din 28 august 2017
Proiectul Ordinului MF privind modificarea și completarea Ordinului MF nr. 58 din 28 aprilie 2015
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Decembrie 2017)
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 17 din 27 ianuarie 2017
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie 2017
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei la HG nr. 617 din 2 august 2017

Pagini

Căutare documente

E.g., 27.06.2019
E.g., 27.06.2019