Registrul documentelor

Toate documentele

Proiectul de lege privind modificarea Anexei nr.1 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
Proiectul HG privind completarea HG nr.560 din 1 august 2012 „Cu privire la centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale a Comerțului”
Proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.04.2018
Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017
Proiectul HG cu privire la repartizarea mijloacelor financiare
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 125 din 06.02.2018 cu privire la Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 remis spre examinare și aprobare Guvernului
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege remis Guvernului spre examinare și aprobare
Proiectului Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 09 din 15.01.2018
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Martie 2018)
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 martie 2018
Informaţia privind datoria de stat internă la situația din 31.03.2018
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 1185 din 30.09.2003
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010”
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
Proiectul HG privind aprobarea priorităților de politici sectoriale 2019-2021
Proiectul legii privind noul Cod vamal
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea de împuterniciri

Pagini

Căutare documente

E.g., 21.04.2019
E.g., 21.04.2019