Registrul documentelor

Toate documentele

Informaţie privind datoria de stat externa octombrie 2018
Proiectul HG privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.___/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor”
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la transmiterea unui teren”
Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la transmiterea unui teren”
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 și prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr.281/2017
Proiectul HG privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unei hotărîri de Guvern
Proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Datoria de stat internă la 31 octombrie 2018
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2019
Proiectul Ordinului MF privind aprobarea modificărilor și completărilor la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” aprobat prin Ordinul MF nr.118/2013
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului de implementare a Programului de stat “Prima casă”, aprobat prin HG nr. 202/2018
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări

Pagini

Căutare documente

E.g., 22.10.2019
E.g., 22.10.2019