Registrul documentelor

Toate documentele

Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Ianuarie 2019)
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.08 din 15.01.2017
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Directoratului Liniei de Credit (DLC), Unităţii de Implementare a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) la situaţia din 31.12.2018
Privind alocarea mijloacelor financiare
Raport privind executarea bugetului de stat în anul 2017
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Avizul de însoțire a mărfii" si dispozițiile privind modul de operare cu acesta.
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.01.2019
Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public.
Proiectul hotărârii Guvernului ,,Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2019”
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie 2018
Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010
Raport privind garanțiile de stat (Decembrie 2018)
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Decembrie 2018)
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială

Pagini

Căutare documente

E.g., 23.02.2019
E.g., 23.02.2019