Registrul documentelor

Toate documentele

Proiectul HG ,,Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului”
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr. 50 din 15 martie 2017
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017 remis Guvernului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri de Guvernului
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova
Proiectul HG ,,Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale”
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului”
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 28 februarie 2018
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Februarie 2018)
Raport datoria sectorului public pe anul 2017
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2018
Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, pentru anul 2018
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a scutirii de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(9.8) din Codul fiscal
Proiectul HG ”Cu privire la transmiterea unor terenuri”
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Hotărîrea Guvernului nr.819 din 18 octombrie 2017
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult
Raport anual privind implementarea Planului anual de Acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2018

Pagini

Căutare documente

E.g., 20.04.2019
E.g., 20.04.2019