Registrul documentelor

Toate documentele

Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 martie 2018
Informaţia privind datoria de stat internă la situația din 31.03.2018
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 1185 din 30.09.2003
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010”
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
Proiectul HG privind aprobarea priorităților de politici sectoriale 2019-2021
Proiectul legii privind noul Cod vamal
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea de împuterniciri
Proiectul HG ,,Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului”
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr. 50 din 15 martie 2017
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017 remis Guvernului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri de Guvernului
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova
Proiectul HG ,,Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale”
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului”
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 28 februarie 2018
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Februarie 2018)
Raport datoria sectorului public pe anul 2017
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

Pagini

Căutare documente

E.g., 16.10.2019
E.g., 16.10.2019