Procesul decizional

Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”

Ordinul MF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017

Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat

Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)””

Proiectul HG cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea BS pentru 2019 nr.303/2018 și modificarea anexei nr.1 la HG nr.594/2019 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea BS pentru 2019

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional