Vicepremierul Pușcuța, la închiderea anului bugetar 2019: Angajamentele bugetare au fost achitate integral și în termen

Mar, 31/12/2019 - 13:58 |

Ministerul Finanțelor anunță despre închiderea cu succes a anului bugetar 2019.

Vicepremierul Serghei Pușcuța a menționat că, la 30 decembrie 2019, în strictă conformitate cu Legea finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, au fost efectuate ultimele încasări și plăți la/din buget, și au fost finanțate integral toate documentele de plată, prezentate de către  autoritatile și institutiile bugetare la trezorerie.

Astfel, conform situației din 31 decembrie 2019, nu au rămas plăți neachitate din Bugetul de stat.

„Este foarte important că în anul 2020 pășim fără restanțe. Este cert că în anul viitor vom asigura finanțarea ritmică a tuturor plăților bugetare, prioritare fiind cele sociale și salariale”, a conchis Pușcuța.

De asemenea, Viceprim-ministrul, Ministru al Finanțelor a anunțat că, la data de 31 decembrie curent, au fost efectuate toate procedurile legale interne de închidere cu succes a exercițiului bugetar 2019.