Veronica Ursu

La 07 noiembrie 2017, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, Veronica Ursu a fost numită în funcţia de Secretar de stat (în domeniile investiţii publice, asistenţă financiară externă, datorii publice şi sistem trezorerial).

 

Data şi locul naşterii: 30 martie 1980, s.Corlăteni. r-nul Rîşcani, Republica Moldova.

Starea civilă: căsătorită, doi copii.

Titlu ştiinţific: Doctor în ştiinţe economice.

 

Studii:

2002 – 2008 – Academia de Studii Economice din Moldova, Specialitatea „Finanţe; Monedă; Credit”, doctorat.

1998 – 2002 – Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea „Finanţe”, Specialitatea „Finanţe şi asigurări”.

 

Experienţă profesională:

2014 - 2017 -  Secretar de Stat al Ministerului Finanţelor.

2011 – 2014 – Şef Direcţie monitoring şi analiză financiară, Ministerul Finanţelor.

2008 – 2011 – Consultant, Direcţia monitoring şi analiză financiară, Ministerul Finanţelor.

2006 – 2008 – Specialist principal, Direcţia monitoring şi analiză financiară, Ministerul Finanţelor.

2004 – 2006 - Specialist coordonator, Direcţia monitoring şi analiză financiară, Ministerul Finanţelor.

2002 – 2004 - Specialist coordonator, Direcţia generală finanţele economiei naţionale, Departamentul analiză şi reglementări financiare, Ministerul Finanţelor.

 

Stagii, vizite de studiu: Japonia, Austria, Republica Cehă, Germania, Polonia, România.

 

Participări la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi ateliere de lucru:

,,Parteneriatul Public Privat” (Elveţia), ,,Promovarea eficientă a parteneriatelor publice-private” (Ucraina), ,,Ajutorul de stat: notificare şi raportare” (Bosnia şi Herzegovina), invitat de onoare al Conferinţei ştiinţifice internaţionale ,,Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene” (Academia de Studii Economice din Moldova).

 

Preocupări ştiinţifice - o monografie, peste 15 articole ştiinţifice prezentate şi publicate în cadrul conferinţelor ştiinţifice internaţionale şi revistelor de specialitate.

 

Diplome:

2017: Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul I;  

2013: Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul I;

2012: Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul I;

2011: Diplomă de Onoare a Ministerului Finanţelor;

2009: Diplomă de Onoare a Ministerului Finanţelor.

 

Limbi vorbite: Româna, rusa, engleza, franceza.

 

Audiența cetățenilor: în prima zi de luni a lunii curente, de la 16:00 până la 17:00 

 

Telefonul de contact: 
022 26 26 40
Funcția: 
Secretar de stat