Veronica Sirețeanu (Vragaleva)

La 07 noiembrie 2017, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, Veronica Sirețeanu (Vragaleva) a fost numită în funcţia de Secretar de stat (în domeniile politici fiscale, vamale, reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ).

 

Data şi locul naşterii: 04 noiembrie 1985, Chişinău, Republica Moldova
Starea civilă: căsătorită

 

Studii:

2010 - prezent: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice, studii de doctorat;

2007 - 2010: Academia de Administrare Publică, specialitatea ,,Drept administrativ și constituțional”, magistru în drept;

2007 - 2008: Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea ,,Administrare financiar-bancară”, master în economie;

2003 - 2007: Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea ,,Fiscalitate și Administrare Fiscală”, licențiată în economie.

Experienţă profesională:

Februarie 2016 – noiembrie 2017: Viceministru al finanțelor;

August 2015 – prezent: lector universitar, Școala masterală de Excelență în Bussines și Finanțe, Academia de Studii Economice din Moldova;

Octombrie 2012 – februarie 2016: Șef al Direcției metodologia impozitelor directe și impozitarea internațională, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova;

Iulie 2007 - octombrie 2012: inspector fiscal superior în Direcția Metodologia administrării fiscale; inspector fiscal de stat în Direcția impozite directe, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova.

August 2010 - februarie 2016: cercetător științific în cadrul secției ,,Analize și prognoze”, Institutul Național de Cercetări Economice;

Septembrie 2010 – iulie 2011: asistent universitar, Școala masterală de Excelență în Bussines și Finanțe, Academia de Studii Economice din Moldova.

 

Stagii profesionale în Suedia, SUA, China, Turcia, Austria, Republica Belarus, Franţa etc.

 

Raportor în cadrul conferinţelor internaţionale pe subiecte de perfecţionare a administrării fiscale desfăşurate în Republica Cehă, Regatul Unit, Ucraina.

 

Diplome şi premii:

August 2017: Diploma Guvernului de gradul I, acordată de Guvernul Republicii Moldova;

August 2016: Diploma de onoare, acordată de Ministerul Finanțelor;

Iunie 2015: Diploma Guvernului de gradul I, acordată de Guvernul Republicii Moldova;

Iulie 2014: Funcționar fiscal onorific, acordată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

Decembrie 2008: Cel mai bun funcționar public al anului 2008, acordată de Guvernul Republicii Moldova și Academia de Administrare Publică;

Mai 2007: Bursa de Merit 2007, acordată de SOROS-Moldova, Orange Moldova și BC Moldova Agroindbank;

Noiembrie 2006: Cel mai bun student economist al anului 2006, acordată de Academia de Studii Economice din Moldova. 

 

Limbi vorbite:
Româna (nativă), rusa (fluent), engleza (fluent)

 

Audiența cetățenilor: în a doua zi de marți a lunii curente, de la 16:00 până la 17:00 

 

Telefonul de contact: 
022 26 25 00
Funcția: 
Secretar de stat