Un seminar pentru managerii operaționali responsabili de managementul riscurilor a fost organizat de Ministerul Finanțelor

Vin, 07/09/2018 - 13:19 |

Ministerul Finanțelor a organizat în perioada 05-06 septembrie curent, seminarul de instruire dedicat managementului integrat al riscurilor la care au participat reprezentanți ai autorităților publice. Scopul seminarului a fost de a consolida cunoștințele teoretice și de a dezvolta aptitudinile practice ale managerilor operaționali responsabili de managementul riscurilor. 

În cadrul seminarului, experții străini Jan van Tuinen și Manfred van Kesteren de la Ministerul Finanțelor din Olanda au vorbit despre managementul riscurilor prin prisma COSO. De asemenea, a fost prezentată experiența Olandei în aspect de management al riscurilor.

Formatorii seminarului au vorbit și despre managementul riscurilor prin prisma reglementărilor naționale: cerințe, modalități de implementare  și responsabilități. La fel, au fost prezentate, în baza unui exemplu concret, diferite mecanisme de stabilire a obiectivelor strategice și operaționale, cum pot fi identificate corect riscurile și respectiv, măsuri de remediere. 

Participanții s-au implicat activ pe parcursul desfășurării seminarului participînd la activitățile practice organizate de către formatori.