Republica Moldova a participat pentru prima dată în clasamentul mondial de transparență bugetară

Mie, 31/01/2018 - 19:12 |

Țara noastră a acumulat 58 de puncte în clasamentul mondial Open Budget Index 2017 (OBI),  care măsoară transparența, supravegherea și participarea publicului în procesul bugetar. Deși punctajul în clasament indică o transparență încă limitată, rezultatul este unul bun și ne poziționează la un nivel comparabil cu unele țări membre ale UE.  Concluzia a fost făcută astăzi, în cadrul unei conferințe de presă cu participarea Ministerului Finanțelor, Expert-Grup și Delegația UE în RM. 

Creșterea transparenței și a eficienței în gestionarea fondurilor publice reprezintă unul dintre obiectivele prioritare în activitatea Ministerului Finanțelor. Transparența bugetară este și una dintre cele patru condiții generale de eligibilitate pentru programele de suport bugetar acordat Republicii Moldova de către UE.

Republica Moldova a participat pentru prima dată în clasamentul mondial de transparență bugetară OBI 2017 care a analizat documentele de exercițiu bugetar pe perioada 2015-2017. Astfel, pentru transparența bugetară au fost acordate 58 de puncte, ceea ce este cu 16 puncte mai mult decât media globală.

Cel mai bun scor al transparenței este atribuit elaborării și publicării cadrului propunerilor preliminare de buget sau Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM), document în care sunt concentrate procesele de bază ale domeniului bugetar. La fel, punctaje înalte au fost acumulate pentru raportul anual al bugetului, bugetul aprobat de Parlament și raportul de audit privind executarea bugetului de stat. Scorul cel mai mic este la compartimentele raportul semi-anual referitor la executarea bugetului și rapoartelor lunare, din cauza publicării întârziate pe pagina web a ministerului, lucru care a fost corectat pe parcursul anului 2017.

”Mai avem de lucrat la conținutul unor documente, iar echipa noastră depune efort în acest scop. De asemenea, ne propunem că extindem elaborarea bugetelor pentru cetățeni pe toate documentele importante din procesul bugetar. Vreau să vă asigur că Ministerul Finanțelor este acum într-un exercițiu de stabilire a măsurilor orientate către optimizarea procesului bugetar, incluzând și aspecte de transparenț. Ambiția noastră este să obținem un punctaj mai mare în următorul clasament”, a declarat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu. El a mai adăugat că pe parcursul anului trecut au fost înregistrate mai multe progrese în ceea ce privește modalitatea de gestionare a finanțelor publice și la pregătirea bugetului într-un mod mai transparent.

La rândul său, șeful-adjunct al Secției operaționale din cadrul Delegației UE în RM, Marco Gemmer a declarat că UE salută prima participare a Republicii Moldova în clasamentul OBI 2017. ”Analiza indicelui de transparență a bugetului recunoaște realizările pozitive prin sprijinul acordat de Uniunea Europeană autorităților moldovenești.    Există o înțelegere comună între organizațiile societății civile, autoritățile și Uniunea Europeană că sunt necesare progrese suplimentare în ceea ce privește îmbunătățirea calității informațiilor bugetare și consolidarea supravegherii bugetare de către Curtea de Conturi și Parlament”, a spus Marco Gemmer, precizând că UE este pregătită să sprijine implicarea cetățenilor în înțelegerea și controlul bugetului de stat.

Clasamentul Open Budget Index reprezintă o evaluare independentă, realizată de organizația neguvernamentală International Budget Partnership.  Cea de-a șasea rundă a acestei evaluări bienale, studiul din 2017 a evaluat 115 țări din cele șase continente, adăugând 13 țări noi în sondaj de la ultima rundă din 2015. Analiza privind procesul bugetar în Moldova pentru realizarea acestui clasament  este furnizată de centrul analitic ”Expert-Grup. Următorul raport OBI va prezenta situația privind transparența exercițiului bugetar pentru perioada 2017-2018 și va fi publicat în anul 2020.

Raportul integral poate fi accesat aici https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/