Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public.

Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public.

Joi, 07/02/2019 - 14:37 -- minfin
Persoana responsabilă: 
Petru Babuci
Data publicării: 
07.02.2019
Starea: 
Remis spre consultare publică
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Ordin al MF
Subdiviziunea responsabilă: 
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern