Proiectul ordinului MF „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară”

Proiectul ordinului MF „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară”

Vin, 15/03/2019 - 15:04 -- smarusic
Persoana responsabilă: 
Silvia Cemertan
Data publicării: 
15.03.2019
Starea: 
Inițierea elaborării proiectului
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Ordin al MF
Subdiviziunea responsabilă: 
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ