Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative

Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative

Joi, 31/10/2019 - 16:09 -- marusic
Persoana responsabilă: 
Ana Litocenco
Data publicării: 
15.10.2019
Starea: 
Inițierea elaborării proiectului
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Lege
Proiecte de decizii şi materiale aferente: 
Subdiviziunea responsabilă: 
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase