Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Joi, 31/05/2018 - 16:57 -- minfin
Persoana responsabilă: 
Ana Litocenco
Data publicării: 
31.05.2018
Starea: 
Adoptat de Parlament
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Hotărâre a Guvernului
Subdiviziunea responsabilă: 
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase