Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern Data publicării: 18 februarie 2019

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern Data publicării: 18 februarie 2019

Mar, 19/02/2019 - 10:00 -- minfin
Persoana responsabilă: 
Ludmila Popa
Data publicării: 
18.02.2019
Starea: 
Aprobat
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Ordin al MF
Subdiviziunea responsabilă: 
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern