Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”

Lun, 26/11/2018 - 16:16 -- svetlana.marusic
Persoana responsabilă: 
Ana Litocenco
Data publicării: 
22.11.2018
Starea: 
Aprobat
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Hotărâre a Guvernului
Subdiviziunea responsabilă: 
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase