Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Joi, 01/11/2018 - 16:52 -- minfin
Persoana responsabilă: 
Ana Litocenco
Data publicării: 
01.11.2018
Starea: 
Inițierea elaborării proiectului
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Hotărâre a Guvernului
Subdiviziunea responsabilă: 
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase