Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public”

Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public”

Vin, 01/03/2019 - 08:46 -- smarusic
Persoana responsabilă: 
Petru Babuci
Data publicării: 
01.03.2019
Starea: 
Aprobat
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Hotărâre a Guvernului
Subdiviziunea responsabilă: 
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern