Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe”

Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe”

Lun, 15/04/2019 - 10:52 -- svetlana.marusic
Persoana responsabilă: 
Anastasia Eremeeva-Copcea
Data publicării: 
15.04.2019
Starea: 
Inițierea elaborării proiectului
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Hotărâre a Guvernului
Subdiviziunea responsabilă: 
• Secția legislație impozite directe