Proiectul de Ordin comun al MF și BNS „Pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 06 octombrie 2008”

Proiectul de Ordin comun al MF și BNS „Pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 06 octombrie 2008”

Lun, 03/09/2018 - 17:19 -- svetlana.marusic
Persoana responsabilă: 
Ala Vizir
Data publicării: 
03.09.2018
Starea: 
Inițierea elaborării proiectului
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Ordin al MF
Subdiviziunea responsabilă: 
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ