Proiectul de Ordin al ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern prin asociere și pe bază de contract în sectorul public

Proiectul de Ordin al ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern prin asociere și pe bază de contract în sectorul public

Joi, 30/05/2019 - 14:10 -- svetlana.marusic
Persoana responsabilă: 
Petru Babuci
Data publicării: 
30.05.2019
Starea: 
Inițierea elaborării proiectului
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Ordin al MF
Subdiviziunea responsabilă: 
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern