Proiectul de HG ”Pentru modificarea HG nr. 1239/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului”

Proiectul de HG ”Pentru modificarea HG nr. 1239/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului”

Lun, 20/05/2019 - 16:52 -- svetlana.marusic
Persoana responsabilă: 
Ala Vizir
Data publicării: 
20.05.2019
Starea: 
Inițierea elaborării proiectului
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Hotărâre a Guvernului
Subdiviziunea responsabilă: 
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ