Proiectul Bugetului pentru 2019 a fost susținut de Guvern

Joi, 08/11/2018 - 16:40 |

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2019. Documentul presupune un echilibru între stabilitatea finanțelor publice și creșterea economică, fiind luate în considerare prioritățile de politici publice ale Guvernului pentru anul viitor.

Bugetul pentru anul 2019 presupune și o componentă mult mai accentuată în sectorul social, cheltuielile pentru protecția socială fiind majorate cu 2,2 mlrd. lei. Pe lângă finanțarea măsurilor noi ce țin de susținerea socială a persoanelor cu venituri mici și a persoanelor în etate, mai este prevăzută și alocarea de surse pentru îmbunătățirea politicilor de susținere financiară a familiilor cu copii și protecția copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți, reforma incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, precum sustenabilitatea sistemului public de asigurări sociale.

Totodată, prioritate pentru bugetul anului 2019 vor rămâne proiectele de reparație a drumurilor publice si proiectele în domeniul învățământului, care sunt menite să asigure accesul la o educație de calitate.

De asemenea, bugetul pentru 2019 va menține în continuare componenta investițională. Doar pentru implementarea proiectelor finanțate din sursele externe sunt alocate peste 3,5 mld. lei. Anul viitor, în derulare vor fi circa 66 de proiecte finanțate din surse externe. Cele mai importante dintre acestea se referă la infrastructura drumurilor naționale și locale, implementarea unor proiecte noi în domeniul educației, precum și dezvoltarea agriculturii.

Transferurile de la bugetul de stat către alte bugete se vor majora cu peste 3,2 mlrd. lei, suma totală a finanțărilor ajungând la 22,4 mlrd. lei. Alocarea cea mai consistentă de surse este direcționată către bugetul asigurărilor sociale (BASS), inclusiv și în scopurile menționate mai sus. Pentru bugetele locale sunt rezervate transferuri de aproape 11,0 mlrd. lei, sumă din care urmează a fi acoperite costurile de remunerare a muncii, deschiderea unor instituții preșcolare și pentru alimentația copiilor. Transferurile către fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) vor constitui 2,8 mld. lei.

Proiectul de lege, aprobat de Guvern, prevede o creștere de 9,4% a veniturilor bugetului public național până la aproape 63,4 mlrd. lei. Veniturile bugetului de stat se vor ridica la 42,1 mld. lei, ceea ce înseamnă o majorare cu 14,1% a acestora. Acumulările cele mai mari la bugetul de stat vor fi realizate din contul încasărilor din impozite și taxe.

Cheltuielile totale se vor ridica la 69,2 mlrd. lei și vor fi mai mari cu peste 6,1 mld. lei. Cheltuielile bugetului de stat se vor cifra la 47,6 mlrd. lei cu o creștere de 13,5%.

Deficitul bugetului public național se estimează a fi în limita de 5,8 mld. lei, sau 2,7 % din PIB. Datoria de stat la finele anului 2019 va constitui 62,8 mld. lei, în creștere cu 10,3%. Ponderea datoriei în PIB nu va depăși nivelul datoriei pentru anul în curs – 30,0%.

Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 urmează a fi transmis Parlamentului pentru examinare și adoptare.