Plafonul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, majorat până la 50 mii lei

Mie, 18/07/2018 - 16:31 |

Executivul a aprobat astăzi un proiect de lege care prevede modificarea mai multor acte normative, printre care și majorarea plafonului de garantare a depozitelor până la 50 mii lei, începând cu 1 ianuarie 2020. Acum, acesta constituie 20 mii lei. Documentul a fost elaborat în scopul îmbunătățirii cadrului legal aferent garantării depozitelor și consolidării stabilității sectorului fianciar astfel, încât sistemul de garantare a depozitelor din țară să corespundă principiilor fundamentale internaționale de garantare a depozitelor.

De asemenea, proiectul prevede că, începând cu 1 ianuarie 2020, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va garanta și depunerile în bănci, în monedă națională și în valută străină, deținute de către persoanele juridice de drept privat. În prezent, sunt garantate doar depunerile persoanelor fizice.

Prin extinderea categoriilor depozitelor de garantare și garantării depozitelor la 50 mii lei vor fi asigurați banii a 3,8 milioane de deponenți, iar suma totală asigurată va fi de 13,6 mlrd lei. Astfel, vor fi garantate 95,9% din numărul total de depozite și 23,1% din volumul total al acestora.

Documentul stabilește și obligativitatea revizuirii periodice a obiectivelor Fondului și sistemul de stabilire a contribuțiilor pentru băncile licentiate bazate pe risc, redefinește lista depozitelor care nu sunt garantate, dar prevede și alte elemente noi.

Proiectul de lege a fost elaborat de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în comun cu Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor. Elaborarea acestuia este prevăzută în Memorandumul de Înțelegere cu UE privind asistența macrofinanciară. Memorandumul cu privire la politicile ecnomice și financiare și în Planul de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE în perioada 2017-2019.