Parlamentul European a aprobat acordarea asistenţei macrofinanciare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova

Mar, 04/07/2017 - 10:57 |

Parlamentul European a aprobat astăzi cu vot masiv acordarea asistenţei macrofinanciare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Asistenţa va fi oferită pentru susţinerea agendei de stabilizare economică şi de reforme structurale a Republicii Moldova, contribuind la acoperirea nevoilor sale de finanţare externă în perioada 2017-2018.

Din asistenţa totală de 100 de milioane de euro, 40 de milioane au fost convenite sub formă de grant şi 60 de milioane sub formă de împrumut, mijloace financiare care vor completa resursele oferite de FMI şi alte instituţii multilaterale.

Comisia Europeană şi Serviciul European de Acţiune Externă urmează să monitorizeze respectarea precondiţiilor stabilite pentru Republica Moldova şi în baza concluziilor se va decide alocarea primei tranşe.

Printre condiţiile prealabile se numără respectarea democraţiei, a statului de drept şi a drepturilor omului, lupta împotriva corupţiei, asigurarea transparenţei în gestionarea finanţelor publice şi consolidarea capacităţilor instituţionale.