Ministerul Finanțelor a desfășurat o serie de training-uri pentru auditorii interni din administrația publică

Vin, 06/09/2019 - 19:52 |

Ministerul Finanțelor cu sprijinul proiectului de Twinning ”Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova” a desfășurat în perioada 3-6 septembrie o serie de training-uri cu genericul ”Gestionarea activității de audit intern în cadrul entităților publice”. 

În cadrul training-ului, participanții au fost instruiți despre efectuarea și gestionarea unei misiuni de audit intern, planificarea strategică și anuală, managementul personalului, metoda de eșantionare și raportare, precum și despre rolul conducătorului activității de audit intern în cadrul entității. De asemenea, experții  au oferit mai multe exemple practice privind tehnicile și instrumentele de audit, analiza riscurilor și elaborarea recomandărilor în rezultatul misiunilor de audit.

Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Viorica Pricop a mulțumit experților externi pentru experiența împărtășită cu auditorii interni.

De asemenea, secretarul de stat a apeciat dorința auditorilor interni de a se perfecționa continuu, îndemnîndu-i să aplice cunoștințele acumulate pe parcursul seminarului în activitatea de zi cu zi. 

La rândul lor, participanții au adresat mulțumiri organizatorilor, precum și experților, menționând că, experții au reușit să le capteze atenția cu subiecte interesante și multe exemple practice utile în activitatea de mai departe în entitățile în care activează.