Ministerul Finanțelor a desfășurat o ședință comună cu reprezentanții autorităților publice locale din țară

Mie, 06/03/2019 - 20:48 |

Prima ședință comună de lucru din acest an a Ministerului Finanțelor cu reprezentanții autorităților publice locale, a fost desfășurată astăzi, 6 martie. Șefii direcțiilor de finanțe din unitățile administrativ-teritoriale și reprezentanții trezoreriilor regionale au discutat direct cu reprezentanții Ministerului Finanțelor despre problemele și subiectele actuale de interes comun.

Ministrul Finanțelor, Ion Chicu, a salutat prezența reprezentanților din teritoriu la acest eveniment, menționând că sarcina comună este de a asigura sustenabilitatea sistemului financiar, iar specialiștii Ministerului Finanțelor vor oferi tot sprijinul necesar în acest sens. De asemenea, Ion Chicu a mulțumit șefilor direcțiilor finanțe și contabililor-șefi din teritoriu pentru munca depusă în procesul de implementare a Legii privind sistemul unitare de salarizare în sectorul bugetar. Totodată, dl. Chicu a declarat că obiectivele principale au fost atinse, prin implementarea acestei reforme făcându-se un pas enorm spre dezvoltarea unui sistem centralizat de salarizare.

În cadrul ședinței de astăzi, au fost discutate și s-a făcut un schimb de opinii referitor la aspectele ce țin de executarea bugetelor locale în anul 2019 și modul de încasare și evidență a plăților la buget, particularități privind raportarea pe anul 2018, precum și modificarea cadrului normativ în domeniul evidenței contabile în sistemul bugetar. La fel, autorităților li s-a comunicat aspectele privind implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. În acest sens, șeful Direcției politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar, Raisa Ghilan, a subliniat că se lucrează în continuare la perfecționarea Legii menționate și că implementarea acesteia decurge conform termenelor stabilite. De asemenea, dna Ghilan a anunțat că urmează să fie implementat un sistem informațional integrat privind funcțiile din sectorul bugetar, modalitatea de calculare a salariilor și altele.

Dialogul a fost unul deschis și constructiv, iar reprezentanții din teritoriu au mulțumit Ministerului Finanțelor pentru organizarea acestor ședințe cu regularitate.

La final, ministrul Finanțelor a mulțumit tuturor celor prezenți la ședință și a declarat că până la următoarea ședință Ministerul Finanțelor va soluționa problemele invocate astăzi. Totodată, Ion Chicu a felicitat doamnele prezente la eveniment cu prilejul frumoasei sărbători - Ziua Internațională a femeilor,  dorindu-le multă sănătate, bunăstare și pace în familie.

Toată informația relevantă ședinței de astăzi, inclusiv și sinteza integrată a întrebărilor adresate în cadrul ședinței și răspunsurilor la acestea va fi publicată pe pagina web a Ministerului în compartimentul dedicat finanțelor publice locale la următoarea adresă: http://mf.gov.md/ro/content/finan%C8%9Bele-publice-locale.