Ministerul Finanțelor a convocat cea de-a doua ședință comună cu reprezentanții autorităților publice locale din țară

Mie, 18/04/2018 - 17:50 |

Șefii direcțiilor de finanțe din unitățile administrativ-teritoriale și reprezentanții trezoreriilor regionale au discutat direct cu reprezentanții Ministerului Finanțelor despre problemele și subiectele de interes din domeniul managementului finanțelor publice. Discuțiile au avut loc în cadrul celei de-a doua ședințe comune de lucru din acest an a Ministerului Finanțelor cu reprezentanții autorităților publice locale, desfășurată miercuri, 18 aprilie.

Secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu, a mulțumit celor prezenți pentru deschidere și interesul față de ședințele organizate și a subliniat că aceste ședințe sunt foarte importante pentru Ministerul Finanțelor în vederea menținerii și consolidării comunicării dintre autorități. Totodată, dl. Chicu a comunicat că reprezentanții Ministerului Finanțelor au pregătit pentru ședință patru prezentări tematice, deosebit de actuale pentru gestionarea finanțelor publice la nivel local.

Pentru a asigura dialogul comun a fost creat un compartiment special pe pagina de internet a Ministerului Fnanțelor, precum și lansată o cutie electronică directiilefinante@mf.gov.md dedicată comunicării dintre Minister și autoritățile publice locale.

În cadrul ședinței de astăzi, au fost discutate și s-a făcut un schimb de opinii referitor la aspectele ce țin de procesul bugetar la nivel local, precum efectuarea repartizării soldului mijloacelor bugetului, contul unic al contribuabilului și transferarea plăților colectate de către perceptorii fiscali prin serviciul de plăți electronice MPay. La fel, autorităților li s-a comunicat aspectele privind aplicarea și utilizarea sistemului MTender.

Toată informația relevantă ședinței de astăzi, inclusiv și sinteza integrată a întrebărilor adresate în cadrul ședinței și răspunsurilor la acestea va fi publicată pe pagina web a Ministerului în compartimentul dedicat finanțelor publice locale la următoarea adresă: http://mf.gov.md/ro/content/finan%C8%9Bele-publice-locale.