La Chișinău se desfășoară Atelierul regional privind achizițiile publice pentru țările din Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Cauzaz

Mar, 23/10/2018 - 16:51 |

Ministerul Finanțelor și Secretariatul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), organizează în perioada 23-25 octombrie, la Chișinău, un atelier de lucru regional cu genericul „Impactul achizițiilor publice, comerțului internațional și al datelor deschise asupra creșterii economice incluzive, dezvoltării regionale a economiilor în tranziție și emergente". Evenimentul este organizat în scopul asigurării unei platforme de schimb de informații privind activitățile comerciale de nivel național, regional și internațional, precum și investițiile în domeniul achizițiilor publice pentru factorii decidenți din domeniul politicilor comerciale și de achiziții. La eveniment participă experți în materie și factori de decizie din Europa Centrală și de Est, Balcanii de Vest, Asia Centrală și Caucaz.

În cadrul deschiderii oficiale a evenimentului, Octavian Armașu, ministrul Finanțelor, a vorbit despre importanța acestui eveniment prin prisma schimbului de experiență privind bunele practici în domeniul achizițiilor publice. La fel, dânsul a menționat că începând cu 17 octombrie 2018, toate instituțiile de stat sunt obligate să efectueze întreaga gamă de achiziții publice prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (MTender). Acesta a constituit un pas important dintr-un proces complex de reformare a sistemului național de achiziții publice, după ce anterior a fost ajustată legislația din domeniu în corespundere cu directivele Uniunii Europene (UE) și tratatele internaționale.

„Cu toate că abia facem primii pași la scară națională, sunt convins că experiența noastră în implementarea sistemului de achiziții electronice MTender va fi utilă la dezvoltarea sistemului automatizat al achizițiilor publice pentru țările participante în cadrul evenimentului. Reformarea domeniului achizițiilor publice este un proces complex, ne așteptăm la o schimbare calitativă în acest domeniu prin transparență si eficiență și în continuare”, a precizat Octavian Armașu.

La rândul său, Allan Wolff, directorul general adjunct al OMC, a menționat că, Republica Moldova deține o poziție de lider în implementarea reformelor și sistemului electronic de achiziții publice, iar acest lucru reprezintă un exemplu bun pentru celelalte țări participante, acesta fiind și motivul pentru care țara noastră găzduiește acest eveniment.

Participanții la eveniment se vor familiariza cu activitățile de cooperare tehnică ale OMC, PNUD și BERD în domeniul achizițiilor publice, în special, cu cele referitoare la comerț, guvernare și performanță economică. De asemenea, unul din obiectivele generale ale programului a fost identificarea beneficiilor și a provocărilor asociate implementării Acordul plurilateral OMC privind achizițiile publice (AAP).

Agenda pentru prima zi a atelierului a constat din trei sesiuni axate pe: semnificația achizițiilor publice pentru comerț, dezvoltare și reforma economică; rolul AAP și a datelor deschise în buna guvernare a economiei naționale; rolul AAP și al instrumentelor de e-achiziții în durabilitatea și incluziunea actorilor de pe această piață. Pentru a doua și a treia zi a atelierului sunt prevăzute o serie de prezentări privind experiența altor state aferentă implementării achizițiilor publice electronice și efectele aplicării Acordului plurilateral OMC privind achizițiile publice.
Menționăm că, țara noastră a ratificat Acordul OMC privind achizițiile publice în vara anului 2016, iar pe parcursul celor doi ani de implementare, autoritățile din Republica Moldova s-au angajat într-un proces de reformare a procedurilor de desfășurare a achizițiilor publice prin implementarea sistemului MTender.

Printre țările participante la atelier sunt: Albania, Armenia, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Kazahstan, Republica Kârgâză, fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Tadjikistan, Turcia și Ucraina.