Informație privind executarea bugetului de stat în perioada ianuarie - aprilie 2019

Mar, 28/05/2019 - 08:51 |

În primele patru luni ale anului 2019, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 12 014,2 mil. lei, ceea ce constituie o creștere de 8,6 la sută, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018. Partea de cheltuieli a bugetului de stat în perioada de referință, constituie 13 701,8 mil. lei. Față de perioada similară a anului 2018, acestea sunt mai mari cu 21,7%. Executarea bugetului de stat, la finele lunii aprilie ale anului 2019 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1 687,6 mil. lei.  

Încasările din veniturile administrate de către Serviciului Fiscal de Stat, se ridică la 5 717,9 mil. lei, mai mult cu 251,4 mil.lei sau 4,6% față de perioada similară a anului 2018. Veniturile administrate de către Serviciul Vamal s-au majorat cu 9,1%, sau cu 549,6 mil.lei comparativ cu aceeași perioada a anului 2018, valoarea acestora fiind de 6 576,9 mil. lei. Din suma totală de venituri, încasările din impozite şi taxe constituie 11 377,0 mil. lei, cu 8,8 % mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Încasările din impozite pe venit constituie 2 626,4 mil. lei, fiind în descreștere cu 3,9% față de perioada similară a anului trecut.

Mai multe detalii în Raportul privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național la situația din 30 aprilie a anului 2019.