Informaţia privind implementarea Programului de stat “Prima casă”

Mar, 14/08/2018 - 15:52 |

Întru executarea Legii nr. 293  din  21.12.2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat “Prima casă” în luna martie 2018 a fost lansat Programul de stat “Prima casă”. Implementarea acestui program este realizată prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) care este delegată să emită garanții în numele și pe contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru procurarea unei locuințe în cadrul Programului. Creditele bancare acordate în cadrul Programului sunt garantate de către stat la o cotă de 50% din soldul creditului.

La momentul actual în cadrul Programului participă următoarele 5 bănci comerciale: BC ”Moldova-Agroindbank” SA, BC ”Moldindconbank” S.A., BC ”Victoriabank” SA, BC ”Mobiasbancă- Groupe Societe Generale” SA și BC ”Eximbank SA”.

La data de 10 august 2018, au fost înregistrate 290 cereri de la persoane fizice pentru  acordarea garanțiilor de stat în cadrul Programului, dintre care:

262 – garanțiile de stat emise ;

2 – dosare acceptate aferente cărora băncile urmează să perfecteze contractele de credit;

17 – dosare sunt în proces de analiză;

1 – a fost respinsă din motivul necorespunderii locuinței criteriilor de eligibilitate;

8 – cereri au fost retrase de bănci din diverse motive.

Suma totală a garanțiilor de stat emise constituie 60,7 mil.lei.

Suma totală a creditelor ipotecare acordate constituie 121,4 mil.lei.

Valoarea totală a locuințelor procurate prin intermediul Programului constituie 140,1 mil.lei.