Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public

Joi, 09/08/2018 - 15:53 -- svetlana.marusic
Persoana responsabilă: 
Ludmila Popa
Data publicării: 
09.08.2018
Starea: 
Aprobat
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Hotărâre a Guvernului
Subdiviziunea responsabilă: 
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern