Guvernul a decis instituirea Comitetului pentru raţionalizarea cheltuielilor publice. Banii publici vor fi cheltuiți mai atent

Mie, 01/08/2018 - 16:05 |

Executivul a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, decizia cu privire la procesul de raționalizare a cheltuielilor publice. Proiectul Dispoziţiei Guvernului a fost elaborat de Ministerul Finanţelor în scopul implementării în Republica Moldova a procesului de raţionalizare a cheltuielilor şi realizării angajamentelor asumate faţă de Fondul Monetar Internațional (FMI).

Prin această decizie se înființează o nouă structură, cu rol consultativ – Comitetul interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice, condus de Ministerul Finanțelor. Măsurile adoptate de Comitet vor fi implementate în bugetul pentru anii viitori și nu vor putea fi amânate pentru o altă perioadă. Din compenența acestui comitet vor face parte Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Cancelaria de Stat.

Acest comitet va aproba Memorandumul și Termenii de referință, în care se stabilesc ministerele de ramură asupra cărora se vor efectua analizele de cheltuieli și precizări referitor la economiile depistate. La finalizarea fiecărui exercițiu de raționalizare a cheltuielilor publice, Comitetul va prezenta Raportul final Guvernului și Comisiei economie, buget și finanțe din cadrul Parlamentului, pentru informare.

Concomitent, la nivel ministerial vor fi create Comitete de supraveghere. Aceste comitete vor monitoriza implementarea procesului de raționalizarea,  vor îndruma grupul de lucru și, la necesitate, vor prezenta propuneri. La decizia grupului de lucru poate fi format și un Comitet consultativ, fără putere de decizie, format din experți externi.

Pentru a stabili care cheltuieli ar urma să fie raţionalizate va fi efectuată o analiză în cadrul căreia vor fi identificate cheltuielile cu prioritate redusă și cele ineficiente care pot fi redirecționate spre alte sectoare. Procesul de raționalizare a cheltuielilor urmează a fi integrat în procesul bugetar anual.

Pentru anul 2018, în cadrul procesului de raționalizare a cheltuielilor publice, vor fi examinate cheltuielile în domeniul educației, pentru a determina dacă activitățile din acest sector sînt realizate în mod eficient și pentru a identifica măsuri de economisire ce urmează a fi incluse în bugetul pentru anul 2020.  Astfel, raționalizarea cheltuielilor va cuprinde învățământul superior și cel profesional tehnic.

În acest sens, s-a convenit, semnarea unui Memorandum între Ministerul Finanţelor şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ce vizează desfăşurarea exerciţiul pilot asupra sectorului educaţiei.

În scopul integrării procesului de raţionalizare a cheltuielilor publice în procesul bugetar, ulterior se va modifica Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale și se va revizui Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului.

Raționalizarea cheltuielilor publice este o practică internațională, fiind implementată în țări precum: Canada, Marea Britanie, Franța, Irlanda, Danemarca ș.a , recomandată de FMI.

Raţionalizarea cheltuielilor reprezintă un set de acţiuni organizaţionale şi analitice menite să sprijine instituirea unui sistem eficient al cheltuielilor publice şi să identifice potenţialele sectoare/domenii unde se produc cheltuieli ce poartă un caracter neprioritar, ineficient sau neefectiv.