Guvernul a aprobat noi măsuri pentru dezvoltarea mediului de afacere și crearea locurilor de muncă

Mie, 04/07/2018 - 17:14 |

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, decizia cu privire la aprobarea a trei regulamente care vizează modul de determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru agenți economici, cetățeni și nerezidenți. Proiectul prevede integrarea normelor întru-un singur document prin comasarea a 10 acte normative.

Astfel, regulamentul ce se referă la agenții economici prevede majorarea plafoanelor  maxime permise spre deducere a cheltuielilor pentru hrana și transportul organizat al  angajaților, de la 35 lei -  45 lei (fără TVA) per zi pentru hrană și, respectiv de la 25 lei la 35 (fără TVA) -transport.

La fel, au fost introduse norme ce permit deducerea cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională prin învățământ dual (remunerarea maiștrilor, instructorilor, asigurarea cu materiale necesare, etc.).

Regulamentul privitor la cetățeni, stabilește  modul de calculare și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice rezidente, dar și modul de aplicare a scutirilor și deducerilor de care pot beneficia aceștia.

Regulamentul  cu privire la persoanele nerezidente stabilește modul de calculare, reținere și achitare la buget a impozitului pe venit pentru contribuabilii care efectuează plăți în favoarea nerezidenților.

Aprobarea deciziei respective este o primă etapă în exercițiul de sistematizare a legislației fiscale, și o continuare a realizării angajamentele asumate față de contribuabili în asigurarea predictibilitatății, echității și clarității politicilor fiscale și vamale.