Executivul a aprobat Conceptul sistemului electronic MTender

Mie, 11/07/2018 - 16:12 |

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)”. MTender este un sistem electronic al achiziţiilor publice care va permite creşterea transparenţei, viteza şi concurenţa achiziţiilor, și va contribui la excluderea definitivă a utilizării hârtiei din acest proces, în mod special la depunerea ofertei. Acest sistem electronic reprezintă doar un element al reformei ample anunţate pe domeniul achiziţiilor publice.

Prin introducerea MTender se urmăreşte desfăşurarea online a tuturor procedurilor de achiziţii publice, posibilitatea accesării gratuite a sistemului, depunerea ofertelor online prin intermediul unor formulare interactive și existenţa unei evaluări automate a propunerilor financiare.

Potrivit Conceptului, platforma prevede și implementarea funcționalităților de evidență, monitorizare și control al achizițiilor publice, care, în rezultat, va contribui la reducerea riscurilor de corupție.

Datorită faptului că întregul proces de achiziții publice, începând de la planificare și până la executare va fi realizat în regim online, achizițiile publice vor deveni mai accesibile și mai rapide pentru furnizori.

De asemenea, sistemul MTender va oferi posibilitatea fiecărui cetăţean să vizualizeze orice achiziţie efectuată de o anumită instituţie, în funcţie de perioadă, tipuri de mărfuri, câştigători ai licitaţiilor etc.

Un aspect inovativ este că sistemul MTender va fi interconectat cu serviciile electronice:  MConect, MLog, eFactura, MPass, MPay, MSign, MNotify. Astfel, sistemul va permite în regim online gestionarea procesului de achiziții publice, emiterea și circularea facturilor eferente contractelor de achiziții și efectuarea nemijlocită a plăților.

Operatorul tehnico-tehnologic al sistemului fost desemnat Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, instituție publică în subordinea Ministerului Finanțelor.

Introducerea achiziţiilor electronice în Republica Moldova a fost anunţată la sfârşitul anului 2016 în baza cooperării tehnice cu BERD, odată cu semnarea unui Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţiilor Publice, mai multe asociaţii de business, ONG-uri şi companii IT pentru testarea şi implementarea unui sistem complex. Etapa de testare a proiectul-pilot MTender s-a început în luna ianuarie 2017 cu titlu de participare voluntară, autorităţile contractante având posibilitatea să testeze în sistem procurările de valoare mică. În rezultat, s-a demonstrat că utilizarea platformelor electronice a contribuit la creșterea numărului participanților la procedurile de achiziții publice, creșterea nivelului de încrederea față de aceste proceduri, reducerea timpului de perfecționare a procedurilor ș.a 

Sistemul MTender este accesibil pe platforma www.mtender.gov.md.