Conducătorii direcțiilor raionale de finanțe au fost familiarizați cu particularitățile de elaborare a proiectelor bugetelor locale

Mar, 18/09/2018 - 17:02 |

Ministerul Finanțelor a desfășurat marți, 18 septembrie curent, o ședință de lucru privitor la particularitățile elaborării proiectelor de buget pentru 2019 și a estimărilor pentru 2020-2021.

În context, reprezentanții direcțiilor raionale de finanțe au fost familiarizați cu particularități legate de elaborarea și prezentarea proiectelor de bugete locale pentru 2019 și a estimărilor pe 2020-2021, a proiectului bugetului la compartimentul venituri, estimarea cheltuielilor de personal și împrumuturi. Alte particularități au vizat planificarea cheltuielilor pentru întreținerea instituțiilor de învățământ și cultură, și pentru compartimentul protecția socială.

Participanții au exprimat între altele unele îngrijorări privitor la posibila diminuare a încasărilor la bugetele locale în urma reformei fiscale din acest an. În replică, Ion Chicu, Secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor a menționat că practica demonstrează că relaxarea fiscală duce, dimpotrivă la majorarea încasărilor.

Ion Chicu a recomandat celor prezenți ca în condițiile existente să pună accent pe atragerea investițiilor, facilitarea activităților de business, lărgirea bazei fiscale și buna acumulare a taxelor locale.

În încheierea ședinței, s-a convenit ca toate întrebările adresate pe parcursul discuțiilor și răspunsurile la acestea vor fi sistematizate și publicate ulterior, pe pagina web oficială a Ministerului, la compartimentul dedicat finanțelor publice locale.

Întrunirea de astăzi, a fost a treia ședință comună de lucru organizată cu participarea conducătorilor de direcții finanțe din teritoriu. Cea de-a patra ședință de acest fel urmează a fi organizată după aprobarea proiectului Legii bugetului de stat.

Conform graficului aprobat anterior, proiectele de buget și estimările urmează a fi elaborate până la începutul lunii octombrie și prezentate Ministerului Finanțelor în perioada 8-12 octombrie curent.