Conceptul programului ”Prima Casă” a fost susținut

Mie, 26/07/2017 - 17:30 |

Un document care stabilește regulile pentru toate părțile implicate în procesul de acordare și obținere a creditării facilitate prin programul de stat ”Prima Casă” a fost aprobat prin hotărâre de Guvern. Acest document, de rând cu alte acte secundare care urmează a fi aprobate în regim de urgență, vor permite activarea programului în câteva luni.

Programul guvernamental ”Prima Casă” are drept scop facilitarea accesului persoanelor fizice, îndeosebi a familiilor tinere, la achiziția unei locuințe prin credite ipotecare garantate parțial de stat.  

Conceptul aprobat prevede atât criteriile de eligibilitate a beneficiarilor de program, criteriile de eligibilitate a băncilor, mecanismul de garantare a creditelor, cât și dobânzile, comisioanele și tarifele cu care vor opera băncile.

Principalele condiții ale programului ”Prima Casă”:

  • Vârsta beneficiarului – până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
  • Nu deține în proprietate individuală sau în comun cu alte persoane o locuință și nu are în derulare un credit ipotecar; 
  • Plata lunară achitată de către beneficiar (dobânda și suma principală) nu va depăși 50% din veniturile oficiale ale familiei;
  • Plafonul maxim al prețului de achiziție a locuinței –1 milion lei;
  • Participația proprie inițială –  cel puțin 10% din prețul de achiziție a locuinței;
  • Termenul creditului va fi de până la 25 de ani, cu posibilitatea achitării anticipate;
  • Guvernul garantează 50% din soldul creditului.

Ministerul Finanțelor a mandatat Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) să emită garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unei locuințe în cadrul acestui program. În Bugetul de stat pentru 2017 este prevăzut un fond de garantare în valoare de 15 mil. lei  pentru creditele ipotecare prin intermediul programului de stat.

Programul ”Prima Casă” este unul național, aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor. Ideea și conceptul programului se bazează pe experiența pozitivă a țărilor din regiune, îndeosebi cea a României.

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 include acțiuni referitor la elaborarea conceptului și cadrului normativ pentru implementarea programului ”Prima casă” în Republica Moldova. În baza conceptului aprobat va fi elaborat cadrul normativ secundar de implementare a programului.