Comunicat informativ privind implementarea Facilității de Creditare a Tinerilor la rate promoționale

Vin, 01/03/2019 - 16:21 |

Ministerul Finanțelor  informează privind aprobarea primelor 7 sub-proiecte în cadrul Proiectului recent lansat Facilitatea de Creditare a Tinerilor. Afacerile aprobate sunt plasate în satele raioanelor Rezina, Rîșcani, Drochia, Șoldănești, precum și în UTA Găgăuzia.

Conform cererilor, mijloacele împrumuturilor contractate de tinerii antreprenori vor fi utilizate pentru procurarea de tehnica agricolă, sisteme de irigare, îngrășăminte minerale și mijloace circulante necesare în procesele de producere.

Ratele anuale de dobândă la împrumuturile beneficiarilor finali sunt flotante, revizuite fiecare 6 luni, bazate pe media inflației și pentru prima parte a anului curent  vor constitui circa 4,5% anual, adică cu circa 50 la suta mai reduse în comparație cu ratele medii ponderate ale dobânzilor la creditele noi acordate de băncile comerciale locale. 

Tinerii interesați sunt încurajați să se adreseze la Instituțiile Financiare Partenere și filialele acestora: 

  1. BC “Moldova-Agroindbank” S.A.- tel. (022) 303277, 303234, 303222;
  2. BC „Mobiasbancă -Groupe Societe Generale” S.A. (022)- tel. 812548, 812425;
  3. BC „Moldindconbank” S.A.- tel. (022) 576798, 576839;
  4. BC „Fincombank” S.A.-tel. (022) 269816;
  5. BC „Energbank” S.A.-tel. (022) 858056;
  6. BC „Comertbank” S.A.-tel. (022) 839734, 839737;
  7. ÎM OM  „Moldcredit” SRL. tel. (022) 549236;
  8. BC „ProCredit Bank” S.A. tel. (022) 782498;
  9. BC „EuroCreditBank”S.A. tel. (022) 500255.

Condițiile principale de eligibilitate pentru beneficiarii potențiali de sub-împrumuturi:

- vârsta tinerilor cuprinsă între 18 și 35 ani, la momentul depunerii cererii de credit la IFP;
- suma maximală a unui sub-împrumut- până la 1.5 milioane lei, eliberat în Lei Moldovenești;
- scopul cheltuielilor finanțate pentru activități eligibile - mărfuri și servicii, inclusiv capital circulant/materie primă în conformitate cu condițiile generale ale liniei de credit în vigoare active, din care se va finanța sub-proiectul;
- fondatorii întreprinderii trebuie să fie tineri cetățeni ai Republicii Moldova și să dețină cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii;
- beneficiari pot fi persoane fizice și juridice (inclusiv mici fermieri) înregistrate pe tot teritoriul Republicii Moldova,  inclusiv UTA Găgăuzia;
nu vor fi eliberate în numerar;
- pentru a păstra ratele promoționale, afacerile, întreprinderile, sub-împrumuturile tinerilor nu se vor cesiona, dărui, sau înstrăina în primii 2 ani de acțiune a creditului, urmând scopul implementării cu succes a afacerii finanțate; 
- perioada de grație pentru suma principală a sub-împrumutului- nu mai mare de 12 luni; 
- în cadrul facilității de creditare a tinerilor marja băncii intermediare adăugată la rata de recreditare pentru beneficiarii finali se recomandă să nu depășească 3.0 la sută, iar comisioanele IFP adăugate vor fi rezonabile;
- domeniile de activitate eligibile - afaceri cât în agricultură în zonele rurale ale țării, atât și în alte domenii de activitate eligibile pe tot teritoriul țării;
- alte condiții se determina intre beneficiari si IFP intermediare.

Directoratul Liniei de Credit. Tel. (022) 238246, 238248, 232963.