Cadrul de planificare strategică a finanțelor publice pentru următorii trei ani a fost aprobat de Guvern

Mie, 26/07/2017 - 16:42 |

Cel mai important document care urmărește să confere stabilitate, predictibilitate și continuitate politicilor finanțate prin buget – Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) – a fost aprobat în ședința de astăzi a cabinetului de miniștri. Documentul se referă la perioada 2018-2020 și ia în considerare indicatorii-țintă și angajamentele asumate de RM prin Memorandumul cu FMI.

Principalele estimări ale documentului se referă la creșterea anuală a PIB-ului de la 3,5% în anul 2018 la 4% în 2020, majorarea exporturilor și importurilor cu 7,5% și, respectiv, 5,8% anual, creșterea salariului mediu lunar până la 7300 lei către finele perioadei de referință. Se estimează că veniturile bugetare vor crește pe termen mediu până la 65,2 mld. lei în valoare nominală, iar cheltuielile – pînă la 70,0 mld. lei. Iar deficitul bugetar se va încadra în limita 2,4 – 2,6 la sută din PIB.

CBTM 2018-2020 a fost elaborat reieșind din prioritățile care se conțin în mai multe documente și programe de impact major pentru țară, cât și strategii sectoriale care oferă autorităților publice flexibilitatea de a-și determina structura și nivelurile de finanțare pentru realizarea obiectivelor.

Deoarece rezultatul așteptat de la procesul CBTM este o planificare mai bună și mai consistentă a politicilor de nivel macro și sectorial pe termen mediu, documentul aprobat indică eficientizarea utilizării resurselor bugetare și redirecționarea resurselor financiare existente către programele de o importanță sporită. În același timp, au fost actualizate limitele de cheltuieli în baza cărora autoritățile publice trebuie să-și definitiveze strategiile sectoriale de cheltuieli și să le publice pe paginile web.

Pe lângă măsurile de politici care au acoperire financiară și au fost incluse în CBTM, au fost identificate unele măsuri de politici/proiecte care fac parte din agenda de reforme a Guvernului și sunt prioritare de a fi implementate pe termen mediu, dar care nu au fost cunoscute la etapa planificării indicatorilor pe termen mediu și respectiv nu au fost incluse în cadrul macro-bugetar agreat cu FMI. Printre acestea se include majorarea unor norme salariale începând din ianuarie 2018 și unele proiecte prioritare finanțate din surse externe recreditate unor întreprinderi de stat. Aceste măsuri vor fi discutate în cadrul celei de-a doua evaluări a programului susținut de FMI din toamna anului 2017.

CBTM 2018-2020 inițiază procesul bugetar și reprezintă baza pentru elaborarea proiectului Bugetului de stat pentru anul 2018.

Atașament: 
AtaşamentMărime
CBTM 2018-20202.79 MB